Kiểm tra chất lượng code

Giới thiệu SonarQube – Công cụ phân tích và kiểm tra chất lượng code

1. SonarQube là gì? SonarQube là một nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi SonarSource để liên tục kiểm tra chất lượng code, review tự động với việc phân tích code để phát hiện lỗi, đoạn code không tốt, hoặc lỗ hổng bảo mật trên 20 ngôn ngữ lập trình. Sonarqube hiện hỗ […]