Địa chỉ IP

Hướng dẫn Block địa chỉ IP trên Nginx

Bạn có 1 website và vô tình bạn phát hiện ra có 1 số địa chỉ IP có ý đó xấu với website của bạn như: scan url, sql injection hay truy cập nhiều lần (bất thường). Thì ngay lập tức bạn phải chặn các địa chỉ IP trước khi ý đồ xấu được thực […]

Fix lỗi: “WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!”

Khi thực hiện kết nối ssh tới 1 linux server với file private key, nhưng gặp lỗi dưới đây. [user@localhost ~]$ ssh root@vinasupport.com @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)! It is also […]

Top 10 dịch vụ VPN miễn phí tốt nhất

Một trong các phương pháp tốt nhất để bảo vệ kết nối của bạn trên môi trường là sử dụng VPN. Dưới đây là top 10 dịch vụ VPN miễn phí tốt nhất năm 2019. VPN là gì? VPN (Virtual Private Network) là một mạng riêng ảo để kết nối các máy tính của các […]

Cách kiểm tra địa chỉ IP của Server có nằm trong Blacklist không?

Nếu địa chỉ IP Address của 1 Server nằm trong Blacklist của các tổ chức thì đó thực sự rất nguy hiểm. Email được gửi đi từ server sẽ bị đưa vào spam box. Vì vậy khi mua một VPS / Server các bạn nên kiểm tra xem địa chỉ IP có nằm trong Blacklist […]

Cách thêm địa chỉ IP cho Linux Server

Một thủ thuật nhỏ giúp các bạn thêm 1 địa chỉ IP vào Linux Server. Đầu tiên, các bạn phải biết được tên card mạng của Linux Server. Sử dụng command sau để xác nhận: ip addr Kết quả của lệnh ip addr, mình xác định được trên Linux Server của mình đang có 2 […]