Hawk Host Black Friday

Hawk Host Black Friday 2019

Khuyến mại kết thúc vào ngày 1/12/2019 lúc 12h đêm.

Bấm vào mã giảm giá để kích hoạt và tới trang khuyến mại. 

Service Discount Promo Price Coupon Code
*Cloud compute 30% Recurring $5.83/mo cmcompute2019
Cloud Web Hosting 70% One Time $0.90/mo cmcloud2019
Cloud Web Hosting 55% Recurring $1.35/mo cmcloud2019r
Reseller 70% One Time $5.20/mo cmreseller2019
Reseller 55% Recurring $6.50/mo cmreseller2019r
Semi-Dedicated 70% One Time $4.80/mo cmsd2019
Semi-Dedicated 55% Recurring $7.20/mo cmsd2019r
Shared 70% One Time $0.90/mo cmshared2019
Shared 55% Recurring $1.35/mo cmshared2019r

[Black Friday 2019] Tổng hợp khuyến mại VPS, Web Hosting và Domain

Black Friday 2019 & Cyber Monday 2019 là ngày hội mua sắm lâu đời và lớn nhất năm ở Mỹ. Những năm gần đây thì Black Friday là ngày được mong đợi nhất không chỉ ở riêng nước Mỹ mà còn ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhân dịp này nhiều […]