CertUtil

Checksum là gì? Hướng dẫn checksum file trên Windows 10

Bạn chắc hẳn đã từng download 1 phần mềm hoặc 1 bộ phim từ trên mạng Internet. Khi download xong, nhưng mở thì không lên, báo lỗi, chúng ta thắc mắc nhưng người chia sẻ file bảo là file chia sẻ không có vấn đề gì? Vậy nguyên nhân do đâu? Có 1 cách để […]