Intel

Kiểm tra máy tính sử dụng CPU của Intel hay AMD trên Linux

Để kiểm tra máy tính, máy chủ của bạn đang sử dụng CPU của hãng Intel hay AMD, thì trên Linux chúng ta sử dụng lệnh lscpu Linux Command: Nếu kết quả có tham số Vendor ID là: GenuineIntel => Tức là máy tính đang sử  dụng CPU của Intel AuthenticAMD => Tức là máy […]