Danh sách Tutorial

PHP là gì? Viết chương trình “Hello world” đầu tiên của bạn


PHP là gì?

PHP là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, được thiết kế dành riêng cho lập trình web. Nó ban đầu được tạo bởi Rasmus Lerdorf vào năm 1994. Nhưng sau đó chuyển sang phát triển bởi nhóm The PHP Group. PHP ban đầu được viết tắt là Personal Home Page, nhưng bây giờ nó viết tắt bởi Hypertext Preprocessor

  • Paradigm Imperative, functional, object-oriented, procedural, reflective
  • Thiết kế bởi Rasmus Lerdorf
  • Phát triển bởi The PHP Development Team, Zend Technologies
  • Phát hành lần đầu: 1995
  • Phiên bản ổn định: 7.3.10 (Ở thời điểm viết bài này)
  • Ngôn ngữ phát triển: C (chính và 1 vài component C++)
  • OS Unix-like, Windows
  • License PHP License (phần lớn là Zend engine dưới Zend Engine License)
  • File extensions: .php, .phtml, .php3, .php4, .php5, .php7, .phps, .php-s, .pht, .phar
  • Website: www.php.net

Mã PHP có thể thực thi bằng command line (CLI), có thể nhúng HTML code. Sử dụng kết hợp web template, CMS, Framework.

Mã PHP được xử lý bởi 1 chương trình thông dịch như 1 module trên máy chủ web hoặc dưới một Common Gateway Interface (CGI). Máy chủ web sẽ đưa ra kết quả sau khi thực thi và xử lý mã PHP dưới dạng dữ liệu kiểu HTML hoặc dưới dạng nhị phân hoặc bất cứ một dạng dữ liệu nào khác.

Viết chương trình PHP đầu tiên

Để bắt đầu học PHP các bạn cần tham khảo qua các bài viết sau:

Đoạn code chạy “Hello world“. Nó sẽ in ra dòng chữ “Hello world! We are vinasupport team

<?php
echo "Hello world! We are vinasupport team.";

Để chạy đoạn code này, chúng ta có 2 cách chạy.

Cách 1: Sử dụng PHP CLI, tức là chạy từ command line.

php hello-world.php

Cách 2: Chạy trên trình duyệt. Đặt file vào thư mục mà bạn chạy web trên web server của bạn.

VD: Mình đặt file hello-world.php trong thư mục /opt/www/php-tutorials. Thư mục root của web server là /opt/www.

Và kết quả khi chạy file hello-world.php trên trình duyệt là:

 

Nguồn: vinasupport.com

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web