Danh sách Tutorial

Django là gì? Tổng quan về Django Framework


Django là gì?

Django là 1 web framework miễn phí, phần mềm mã nguồn mở (Open source) được thiết kế theo mô hình MTV (Model-Template-Vews). Nó được quản lý và phát triển bởi tổ chức Django Software Foundation (DSF)

Mục tiêu chính của Django là dễ dàng tạo ra các trang web phức tạp, dựa trên cơ sở dữ liệu. Framework làm việc nhấn mạnh khả năng tái sử dụng và “khả năng cắm” của các thành phần, ít mã hơn, ít khớp nối, phát triển nhanh chóng và nguyên tắc không lặp lại chính mình. Python được sử dụng xuyên suốt, ngay cả đối với các tệp cài đặt và mô hình dữ liệu. Django cũng cung cấp giao diện tạo, đọc, cập nhật và xóa quản trị tùy chọn được tạo động thông qua xem xét nội dung và được định cấu hình thông qua các mô hình quản trị.

 • Original author: Adrian Holovaty, Simon Willison
 • Developer(s): Django Software Foundation
 • Phát hành lần đầu: 21/07/2005; 15 năm trước
 • Phiên bản ổn định: 3.1.1
 • Repository Django Repository
 • Ngôn ngữ: Python
 • Loại: Web framework
 • License: 3-clause BSD
 • Website: www.djangoproject.com

Ưu điểm của Django Framework

Các ưu điểm

 1. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python
 2. Django đang là giải pháp cốt lỗi trong các lĩnh vực: IOT, các Công ty Blue chip, IT giants (NASA, Google,…), các công ty tài chính
 3. Sử dụng ORM, Mô hình MVC (MTV)
 4. Hỗ trợ Multi-Site, Đa ngôn ngữ
 5. Nhiều tài liệu và cộng đồng hỗ trợ
 6. Hỗ trợ giao diện quản lý Admin
 7. Dễ dàng mở rộng

Mô hình MTV (Model-Template-Views) trong Django

Django sử dụng mô hình MTV tương tự như mô hình MVC (Model-View-Controller) trong các framework khác

Thành phần Mô tả
Model Nơi thiết kế ra những table cho database, từ đó Django ORM đã cung cấp những phương thức xử lý, nghiệp vụ lên database
Template Là những template được thiết kế ra và xử lý output ra mã html/css cho trang web
Views Các function để xử lý khi có request từ người dùng

Cấu trúc thư mục của 1 project Django

Cấu trúc thư mục ban đầu giống như là:

Trong đó

 • __init__.py: Nói với trình thông dịch python là thư mục nên được coi là một python package. Tập tin này chủ yếu là trống.
 • asgi.py: Cho phép các máy chủ web tương thích ASGI phục vụ dự án của bạn (chỉ Django 3).
 • settings.py: Tập tin cấu hình
 • urls.py: Bao gồm tất cả khai báo URL đến các views để xử lý request
 • wsgi.py: Đây là lối vào cho các máy chủ web tương thích WSGI
 • manage.py: Cho phép bạn quản lý, tương tác với Django bằng dòng  lệnh

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web